مهریه

مهریه

 

مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

در سنت اسلامی زن نمی تواند از پذیرش مهریه ولو به مقداری ناچیز سرباز زند و نیز این مهریه همچون حق الزحمه مادر، شیربهای زن، مزد خدمات پدر یا مادر نیست که آنها بتوانند آنرا ببخشند و از پذیرش آن خودداری کنند. در اسلام توصیه شده است که شوهر پس از انعقاد پیمان زناشویی متعهد به پرداخت مهر به زن بوده و او حق ندارد از پرداخت آن سرباز زند و یا زن را در فشار گذارد تا او ناگزیر شود بخشی و یا تمام آنچه را که از مرد گرفته به او برگرداند. در سخنی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند ممکن است هر گناهی را ببخشد و از آن در گذرد ولی از مهریه زن نمی گذرد و در روایات دیگر عمل مرد را در فریب زن برای وا داشتن او به بخشیدن مهر و بی توجهی و بی اعتمادی به او، او را مورد جزا و عقوبت الهی قرار می دهد.
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟

تا ۱۱۰ سکه قابل وصول است و در صورت اعسار زوج، قانون او را مجاب به پرداخت بيش از ۱۱۰ سکه نمي‌کند باتوجه به بخشنامه رئيس قوه قضاييه براي عدم حبس زندانيان اين بخشنامه و اين قانون در جهت کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها صورت گرفته است و با اجرايي شدن اين بخشنامه ۵۰۰۰ زنداني از زندان آزاد شده‌اند و اين مهم روند بهبودي در دستگاه قضا داشته است. طبق اين قانون، مهريه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰سکه است و باقي مهريه درصورتي قابل وصول است که زوج بتواند ثابت کند همسرش ملاعت مالي دارد و اگر مالي از زوج شناسايي نشد طبق ماده ۲ نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي عمل مي‌شود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، مهريه همان ۱۱۰سکه خواهد بود. در پرداخت مهريه مازاد بر ۱۱۰ سکه،‌ حکم جلب صادر نمي‌شود و در صورت استطاعت مالي زوج اموال وي توقيف خواهد شد و مطابق اين لايحه تا ۱۱۰ سکه طلا از مهريه تعيين شده ضمانت اجرايي براي اعمال ماده دو نحوه اجراي محکوميت هاي مالي را دارد، يعني زوجه مي‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهريه تا اين ميزان با اعمال ماده ۲، حکم جلب زوج را بگيرد.
مهریه در نکاح موقت

مهریه هم در ازدواج دائم است و هم در ازدواج موقت. با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست و مهرالمثل تعیین می شود. قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۷۵ خود نکاح منتقطع یا موقت را به رسمیت می شناسد. در نکاح موقت طلاق مفهومی ندارد با توجه به تعیین مدت در عقد نکاح زوج حق دارد در اثنای مدت از