درباره علی اولیایی

علی اولیایی وکیل پایه یک دادگستری در سال ۸۲ موفق به اخذ پروانه پایه یک داد گستری به شماره ۹۳۶۲ از کانون وکلای دادگستری مرکز گردیده و در طی بیش از ۱۲ سال وکالت  دادگستری پرونده های متعددی را با موفقیت به سر انجام رسانده  است

حضانت

حضانت 

مواد ۱۱۶۸تا۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص حضانت می باشد. منظور از حضانت پرورش و تربیت می باشد. حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح نگهداری مادی و معنوی طفل می باشد. باید بدانیم که حضانت هم حق است و هم تکلیف. جز در مواردی که قانون مقرر کرده است، نمی توان کسی را از حق حضانت محروم کرد. چون حق است. والدی که وظیفه حضانت با اوست، نمی تواند از حضانت سر باز زند. چون تکلیف است. این امر در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز ذکر شده است: (نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.) در ارتباط با دانش گسترده خود، گروه وکلای ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

امروزه با گستردگی روزافزون موضوع ها و اندازه دعاوی و اختلافات در جامعه، اطلاعات هر انسانی بر همه حقوق و تکالیف قانونی خود امری بعید به نظـر می رسد و در این شرایط، نداشتن آگاهی از مقررات گاه شانس دارد سبب تضییع حقوق اشخاص شود.
در ارتباط با دانش گسترده خود، شرکت ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.

وکیل خانواده

وکیل خانواده

در قانون های خانواده ، به‌ جز در مسائلی که قانون خود اجازه موافقت به خانـم و آقـا داده است نمی توان موافقت نمود. به عنوان مثال گزینش محل اقامتگاه خانواده شانس دارد در اختیار خانـم یا آقـا باشد. مسائل مشابه با مهریه و جهیزیه را می بایست از خانواده جدا نمود؛ چون این موارد جزو موراد فرعی به شما می آیند و به تراضی طرفین بستگی خواهد داشت.

در ارتباط با دانش گسترده خود، شرکت ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.

مشاوره طلاق

مشاوره طلاق

اگر زن و شوهری قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در مورد همه موارد مربوط به زوجیت با هم توافق کرده باشند، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند و آن ها می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند.
در ارتباط با دانش گسترده خود، شرکت ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.