برنامه ها

برنامه ها و فعالیتهای روزانه مهدکودک ماهان

کاردستی ، گل بازی و شن بازی

قصه گویی و کتاب خوانی

نقاشی و طراحی

استفاده از وسایل آموزشی وکمک آموزشی

شعر و سرود و موسیقی

انواع بازی های فکری و جنبشی

مهد کودک ماهان با بهره مندی از امکانات و شیوه های روز دنیا، به فکر فردای فرزندان ایران زمین است.

کودک خود را در سنین مختلف به ما بسپارید

 

مهد کودک و پیش دبستانی ماهان بیش از پنج سال است که ارائه آخرین دستاوردهای علمی آموزش و پرورش را به بیش از ده هزار خانواده تقدیم داشته است.

تجربه ای گرانسنگ، نشان دادهاست که بهترین تبلیغ، نه از کلام برآید و نه با خودستایی بر دل می نشیند. آنچه که مهم، گواه صداقت، وجدان کار، تسلط چشم گیر در هر حرفه و تخصصی است، درعمل هویدا می گردد. بیهوده نیست که گفته اند، به عمل کاربرآید، به سخندانی نیست. از سوی دیگر باید تأکید کرد که :

باآمدن مهرماه که همزمان باجشن مهرگان است، سال تحصیلی تازه ای آغاز می گردد و به همراه آن بر عمر آدمی نیز افزوده می شود، افتخار هورشاد تهران آن است که چه در سال تحصیلی گذشته و چه سال دیگری که از راه می رسد، به تعلیم و تربیت فرزندان عزیز اندیشیده و در عمل نیز تحقق آن کوشیده است و با تجربه ی علمی و عملی مساله بدین کار ادامه می دهد.