تماس با ما

تماس با ماهان

شماره تماس: 0218756660 – 0218756662

مجموعه ماهان با اهداف مشخص تأسیس شده ، و در اینجا رشد همه جانبه کودکان مدنظر است که‌ دارای چند زیرمجموعه می باشد و از اصلی ترین این اهداف می توان به تقویت مهارت های شناختی ، فیزیکی ، زبان شناختی ، عقلانی ، عاطفی ،اجتماعی و شخصیتی کودکان اشاره کرد .