لیست قیمت اجاره خودرو

_

لیست قیمت اجاره خودروها

_

هیوندا جنسیس کوپه

اجاره روزانه : 400.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.600.000 تومان

اجاره ماهیانه : 10.000.000 تومان

کیا اپتیما

اجاره روزانه : 400.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.600.000 تومان

اجاره ماهیانه : 11.000.000 تومان

بی ام دبلیو Z4

اجاره روزانه : 1.000.000 تومان

اجاره هفتگی : 6.300.000 تومان

اجاره ماهیانه : 22.000.000 تومان

هیوندای ولستر

اجاره روزانه : 350.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.200.000 تومان

اجاره ماهیانه : 9.000.000 تومان

بنز s500

اجاره روزانه : 1.400.000 تومان

اجاره هفتگی : 8.750.000 تومان

اجاره ماهیانه : 30.000.000 تومان

هیوندا سوناتا

اجاره روزانه : 350.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.200.000 تومان

اجاره ماهیانه : 9.000.000 تومان

هیوندا سانتافه نیو

اجاره روزانه : 500.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.200.000 تومان

اجاره ماهیانه : 12.000.000 تومان

پورشه باکستر

اجاره روزانه : 1.400.000 تومان

اجاره هفتگی : 8.750.000 تومان

اجاره ماهیانه : 30.000.000 تومان

بی ام دبیلیو 630i

اجاره روزانه : 800.000 تومان

اجاره هفتگی : 5.000.000 تومان

اجاره ماهیانه : 18.000.000 تومان

کیا سراتو کوپه

اجاره روزانه : 300.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.000.000 تومان

اجاره ماهیانه : 7.500.000 تومان

هیوندا توسان

اجاره روزانه : 500.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.200.000 تومان

اجاره ماهیانه : 12.000.000 تومان

بی ام دبیلیو x3

اجاره روزانه : 600.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.500.000 تومان

اجاره ماهیانه : 12.500.000 تومان

بی ام دبیلیو 630i

اجاره روزانه : 800.000 تومان

اجاره هفتگی : 5.000.000 تومان

اجاره ماهیانه : 18.000.000 تومان

کیا اسپورتیج

اجاره روزانه : 450.000 تومان

اجاره هفتگی : 3.000.000 تومان

اجاره ماهیانه : 11.000.000 تومان

بنز C200

اجاره روزانه : 700.000 تومان

اجاره هفتگی : 4.200.000 تومان

اجاره ماهیانه : 16.000.000 تومان

هیوندای جنسیس سدان

اجاره روزانه : 450.000 تومان

اجاره هفتگی : 2.800.000 تومان

اجاره ماهیانه : 12.000.000 تومان

پژو 206 تیپ 5

اجاره روزانه : 130.000 تومان

اجاره هفتگی : 800.000 تومان

اجاره ماهیانه : 3.000.000 تومان

پژو 206 تیپ1

اجاره روزانه : 120.000 تومان

اجاره هفتگی : 700.000 تومان

اجاره ماهیانه : 2.800.000 تومان

کیا ریو

اجاره روزانه : 100.000 تومان

اجاره هفتگی : 600.000 تومان

اجاره ماهیانه : 2.000.000 تومان

رنو مگان

اجاره روزانه : 200.000 تومان

اجاره هفتگی : 1.250.000 تومان

اجاره ماهیانه : 4.500.000 تومان