درباره شرکت آوا دارو

_

معرفی شرکت

شرکت آوا دارو تدبیر شرق به صورت شرکت با سهامی خاص تاسیس شده و ثبت شماره 58422 مورخ 16/3 /95 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد ثبت رسیده است.

خدمات شرکت

این شرکت در حال حاضر شامل 10 مرکز مستقل میباشد . محصولات توزیعی این شرکت شامل دارو های طبیعی ،مکمل های غذایی ، فرآورده های بهداشتی و دارو های شیمیایی میباشد.

موضوع فعالیت شرکت

توزیع محصولات دارویی مجاز کشور و محصولات آرایشی و بهداشتی ،خرید و فروش محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و ایجاد شعبه در سراسر کشور.

اعتماد به آوا دارو آسان است

_

سیستم فروش قدرتمند

این یک متن آزمایشی است که برای پر کردن این بخش نوشته شده است و بعدا باید توسط شما تکمیل و تصحیح کردد.

10 شعبه فعال

این یک متن آزمایشی است که برای پر کردن این بخش نوشته شده است و بعدا باید توسط شما تکمیل و تصحیح کردد.

محصولات متنوع

این یک متن آزمایشی است که برای پر کردن این بخش نوشته شده است و بعدا باید توسط شما تکمیل و تصحیح کردد.

رضایت مشتری

این یک متن آزمایشی است که برای پر کردن این بخش نوشته شده است و بعدا باید توسط شما تکمیل و تصحیح کردد.

ارتقای سلامت جامعه

این یک متن آزمایشی است که برای پر کردن این بخش نوشته شده است و بعدا باید توسط شما تکمیل و تصحیح کردد.

ناوگان مجهز ارسال کالا

این یک متن آزمایشی است که برای پر کردن این بخش نوشته شده است و بعدا باید توسط شما تکمیل و تصحیح کردد.

دست در دست هم برای ارتقای سلامت جامعه